fbpx
 

ABC er nå FG-760 sertifisert

ABC er nå FG-760 sertifisert

Strengere krav til firma og personell som skal arbeide med brannalarmanlegg i Norge.

Vi er sertifisert i henhold til nye krav ift. brannalarmanlegg, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Det stilles stadig strengere krav til firma og personell som skal arbeide med brannalarmanlegg i Norge.

Forsikringsselskapene har etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

Personell skal etter nye regler ha godkjenning i henhold til FG-750 og bedriften skal ha godkjenning i henhold til FG-760.

Vi vil fortsette vår satsning innenfor prosjektering, installasjon og vedlikehold av brannalarmanlegg og er stolte over å være ett av få firma i Østfold som er godkjent i henhold til de nye kravene.

Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd

FG ble opprettet i 1977 av forsikringsselskapene i Norge, med det formål å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.