fbpx

22.000 meter signalkabel på Borregaard

– Ved Borregaard sine industrianlegg i Sarpsborg finnes det mange kilometer med såkalt “IBM-kabling” fra mange år tilbake.

ABC har skiftet ut 22.000 meter signalkabel på Borregaard

Ved Borregaard sine industrianlegg i Sarpsborg finnes det mange kilometer med såkalt “IBM-kabling” fra mange år tilbake.

ABC fikk jobben med å skifte ut ca 22.000 meter av denne kablingen til den nye standarden “Cat 6 Gigaspeed” fra Systimax. Det er totalt i underkant av 300 doble datapunkter som skal tilknyttes det nye datanettet.

Vi har gjennom en årrekke hatt diverse oppdrag for Borregaard, og vi synes det er veldig hyggelig at vi nok en gang vises tillit fra denne kunden.

ABC har skiftet ut 22.000 meter signalkabel på Borregaard.