fbpx

Ås videregående skole

– med integrert adgangskontroll og innbruddsalarm fra ABC

ABC har levert adgangskontroll og innbruddsalarm for den nye skolefløyen ved Ås videregående skole. Også resterende bygninger har senere blitt oppgradert med tilsvarende løsning.

Det er selvsagt hyggelig at Akershus Fylkeskommune velger å benytte oss videre med å oppgradere resten av Ås videregående skole til samme høye sikkerhetsstandard som den nye fløyen.

Løsningen som benyttes er Bewator 2010 Omnis, et høysikkerhetssystem som kan integrere både adgangskontroll, innbruddsalarm og kameraovervåking om ønskelig, samtidig som brukervennligheten er veldig god.

Det nye adgangskontrollsystemet kan også benyttes til lysstyring av skolen, slik at lys ikke står på unødvendig i de delene av bygget der det ikke befinner seg personer.

Akershus største VGS har utvidet  og forbedret sikkerheten ved skolen. ABC leverte adgangskontroll- og innbruddsalarmsystemene.