fbpx
 

Rammeavtale med kommunene Fredrikstad og Hvaler

Rammeavtale med Fredrikstad og Hvaler

– ABC Elektro Team har signert rammeavtale

Kommunene Fredrikstad og Hvaler utlyste høsten 2016 anbudskonkurranse for rammeavtale på alle håndverkstjenester i de to kommunene.

Fredrikstad kommune forvalter totalt ca. 575 000 kvm bygningsmasse, og Hvaler kommune forvalter totalt ca. 30 000 kvm. Elektroarbeidene i rammeavtalen er stipulert til 8 – 9,5 mill. kr.eks.mva.

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivernes behov for bygg- og anleggskontrakter innen forvaltning, drift- rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider.

Avtalen er allerede i gang, og har en total varighet på 4 år.

Daglig leder i ABC, Gard Juul-Hansen er fornøyd med avtalen, og gleder seg til samarbeidet med Fredrikstad og Hvaler kommune.