fbpx

Sarpsborg Kirke ringer julen 2016 inn på nyoppusset orgel

– Orgelet i byens hovedkirke har vært igjennom en omfattende rehabilitering, og ABC Elektro Team har stått for elektroarbeidene.

Orgelet ble installert i kirken i 1949 og trengte sårt en oppussing. I forbindelse med 1000 års jubileet kunne man endelig vigsle det rehabiliterte orgelet på festgudstjeneste 5 juni.

Rehabiliteringen omfattet bl.a restaurering av spillepulten og oppgradering av orgelgalleriet med et totalbudsjett på 5 millioner.

Kantor Carl-Andreas Næss ønsket også at orgelets flotte piper skulle frem i lyset, og omfattende elektriske arbeider ble foretatt.

ABC Elektro Team har vært leverandøren av elektroarbeidene i dette prosjektet, og i denne forbindelse har flg. arbeider blitt gjort:

  • lyssetting av orgelet – innvendig og utvendig
  • installering av motor til å drive pipene
  • øvrig elektroarbeid

I hovedsak er det elektriker Christoffer Andersson og serviceleder Cato Hansen som har stått for prosjektering og utførelse.

2501
2500

ABC Elektro Team har elektroarbeidene for flere av kirkene i både Sarpsborg og Fredrikstad.