Solenergi

Hvorfor solenergi?

Sola er den største og reneste energikilden vi har, og den er tilgjengelig for alle.

Mange tror at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien, men dette er bare en myte. Hver kvadratmeter mottar årlig mellom 700 og 1100 kilowattimer med strålingsenergi fra solen, som kan benyttes til strømproduksjon. Det at Norge har lavere solinnstråling enn sydligere land kompenseres av et kaldere klima, renere luft i de atmosfæriske lagene og renere nedbør, da alt dette fører til økt virkningsgrad.

Det finnes mange grunner til å satse på alternative energikilder. En av dem er at dagens kraftpriser sannsynligvis vil øke betraktelig med årene. I tillegg er miljøperspektivet svært viktig for oss. Vi ønsker å bidra til et grønt skifte i samfunnet, for å bevare jorda vår til framtidige generasjoner.

ra politisk hold jobbes det mot et full-elektrifisert og fornybart samfunn innen 2050. En annen faktor er ønsket om å være delvis selvforsynt, samt ha større forutsigbarhet når det kommer til energikostnader.

Lang levetid
Et solcelleanlegg har lang levetid, lave driftskostnader og er svært pålitelig. Panelene har 15 års produktgaranti, samt 25 års produksjonsgaranti innenfor 80% av opprinnelig virkningsgrad. Ved salg eller utleie av bolig er boligens energikarakter en relevant faktor, og installasjon av et solcelleanlegg vil påvirke denne i en positiv retning og dermed øke verdien av boligen din. Installasjon av et solcellepanel innebærer ingen arealkostnader eller inngrep i naturen, da du allerede disponerer arealet på ditt eget tak.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi antar at dette øker verdien på boligen, og at det er mest økonomisk å selge huset med solcelleanlegg. Ved salg eller utleie av bolig er det krav om at boligen energimerkes, og solcelleanlegget er med på å forbedre denne energimerkingen. 

Kjøper du et solcelleanlegg gjennom Soleliten vil våre installatører hjelpe deg med å tegne en plusskundeavtale med netteier. En slik avtale vil gi deg betalt for overskuddsstrømmen din. Alternativt har vi også batteribanker som kan lagre strømmen du ikke bruker til du trenger den på et senere tidspunkt. Be installatøren om pris på dette.

Når du har trykket på knappen ”Be om uforpliktende tilbud” skal du kontaktes av en installatør for befaring og utarbeidelse av et pristilbud.

Sjekk om du har fått en e-post fra info@soleliten.no, og videresend denne til soleliten@baelgros.no. Vi vil da sørge for at du blir kontaktet omgående. Finner du ikke en slik epost kan det være at opplysningene du sendte inn, som navn, e-postadresse og telefon, har blitt feil.

Uansett beklager vi det inntrufne, og lover å gjøre vårt beste for at du blir kontaktet som avtalt.

Så lenge solcellene ikke er dekket av snø eller is vil det være produksjon i anlegget, forutsatt at det er lyst ute. Produksjonen vil dog være betydelig mindre enn i vår- og sommerhalvåret. 

Alt som dekker over solcellepanelene, som for eksempel snø, is og skygge, vil hindre produksjonen. Selv om kun ett av panelene dekkes til kan produksjonen ødelegges for alle panelene som er tilknyttet den aktuelle delen av anlegget. Derfor gjør vi blant annet skyggeberegninger for alle potensielle prosjekter. 

La oss ta et eksempel:

En familie på fire bor i en 120 kvadratmeter stor bolig som er elektrisk oppvarmet. I løpet av ett år bruker familien ca 25,000 kilowattimer strøm. En solcellepakke på 5 kilowatt-peak vil produsere omlag 4000 kilowattimer, noe som tilsvarer ca 16% av denne familiens årsforbruk. 

Du får 15 års garanti på solcellene, og fem års garanti på vekselretteren. I tillegg er det garanti på installasjon og utstyr i henhold til forbrukerkjøpsloven. Solcellepanelene har også en produksjonsgaranti som garanterer 80% av opprinnelig effekt i 25 år.

Montøren som installerer anlegget på taket ditt setter opp en app på telefonen eller PC’en din. Her kan du til enhver tid se hvor mye som produseres i anlegget ditt, forutsatt at det er internettilgang i boligen din. I appen lagres også historiske data, så du hele tiden kan gå tilbake å se på tidligere produksjon. 

Det aller beste er selvfølgelig at sola skinner, men anlegget produserer energi så lenge det er lyst ute. Det vil si at det vil være produksjon i anlegget også på dager hvor det er overskyet.

Lønnsomheten, altså tiden det tar før du har tjent inn utgiftene med å installere et solcelleanlegg, er vanskelig å beregne da det er mange faktorer som spiller inn. Alt fra takvinkel, himmelretning, effektivitet i anlegget, skygge, størrelsen på anlegget, og ikke minst prisen på strøm i fremtiden spiller inn. Det aller beste er å dimensjonere anlegget slik at du selv bruker det meste av strømmen du produserer, da du totalt sett vil bruke mer penger på å kjøpe strøm enn hva du vil få igjen for å selge. Alt i alt kan vi si at et solcellepanel har relativt lang nedbetalingstid, men også lang levetid. 

Ja, det kan du, ved å sette opp følgende regnestykke:

Pris på solpakke / (forventet årlig produksjon x strømpris) = antall år før anlegget er nedbetalt.

 Strømprisen er vanskelig å spå, men Enova bruker i dag 1,- i sine beregninger. 

Våre installatører hjelper deg med å tegne en plusskundeavtale med netteier, noe som gir deg mulighet til å få betalt for den strømmen du ikke bruker selv. Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at det mest lønnsomme er å benytte mest mulig av strømmen sin selv.

Vår grossist Berggård Amundsen har alt utstyret på lager i Norge, med hovedlager på Ski, noe som betyr hurtig levering ut til våre installatører. Befaringen vil skje innen en uke etter at du har tatt kontakt med oss. Her vil anlegget prosjekteres og du vil motta et tilbud. Etter at du har akseptert tilbudet vil vi avtale en dato for montering, som regel innenfor fire uker, dersom ikke annet avtales.

Om du ønsker å følge produksjonen i anlegget ditt i appen må du ha Internettilkobling i boligen din. Utover dette må det være plass til å montere en vekselretter i umiddelbar nærhet av sikringsskap. 

Vi ønsker å ta oss av hele prosessen, slik at alt går smertefritt både for deg, huset ditt og strømnettet. Derfor tilbyr vi ikke løsninger med mye egeninnsats per i dag. El-installasjonen må uansett utføres av en godkjent el-installatør.

Når det er sagt, ligger all installasjon i utgangspunktet utenpå huset. Så dersom du ønsker å skjule kablene, som går fra solcellene til vekselretteren, og fra denne til sikringsskapet, må du gjøre en egeninnsats. Det innebærer som regel å ta av kledningen, slik at alt er klart når vi kommer. Du må også rydde rundt huset slik at vi kan komme til med lift og utstyr. 

Vi har gode forhold for solcelleanlegg i Norge. Det vi mangler av soltid kompenseres av ren, frisk luft og et kaldere klima, som er bra for solcellene. Likevel er det ingen hemmelighet at anlegget har relativt lang nedbetalingstid. Denne er avhengig av mange forhold, som blant annet takvinkel, skygge og himmelretning, og ikke minst hva strømmen vil koste i fremtiden.

Selve anlegget vil vare i 30-40 år, noe hytteanleggene er en bekreftelse på. I løpet av denne tiden må du nok regne med å bytte ut vekselretteren.

Vekselretteren, også kalt inverter, omformer likestrøm fra solcellepanelene til vekselstrøm som kan benyttes i husholdningen. 

For å kunne levere strøm og få betalt av en netteier, trenger du en ny måler med toveiskommunikasjon. Dette er noe netteieren gjør, og våre installatører hjelper deg med å ordne dette. Kostnader knyttet til dette avtales mellom deg og netteier.

Ved et strømbrudd vil solcelleanlegget koble ut, som følge av et sikkerhetskrav fra brannvesen og nettleverandør. Dette skjer automatisk, men i enkelte tilfeller må det også monteres en mekanisk bryter på utvendig vegg. Avklaringer rundt dette gjøres av oss, med netteier. 

Anlegget er prosjektert ut ifra gjeldende tabeller for snø- og vindlast i ditt område.

På gamle tak hender det vi anbefaler å ikke montere solceller, av fare for å ødelegge taket. Det vil heller ikke være fornuftig å montere solceller dersom du har planer om å skifte tak i nærmeste fremtid. Da vil det naturlig nok være bedre å vente til etter at du har lagt nytt tak, så du slipper å montere solcellene flere ganger.

Nei, du betaler ikke nettleie på egenprodusert strøm.

Dette må vi avklare med kommunen du bor i.

Om du installerer solcelleanlegg som følger samme vinkel som taket ditt, regnes dette normalt sett ikke som en fasadeendring, og du trenger dermed ikke å søke. Dersom huset ditt har flatt tak vil vinkelen på solcellene avvike fra takets vinkel, og kommunen må da søkes om tillatelse.

En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, som for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som på grunn av egenskapene til halvlederne bare kan bevege seg i én retning. Dette skaper grunnlaget for elektrisk strøm. Hver celle produserer ca. 0,5-0,7V, og normalt sett seriekobles 60 slike for å gi høyere spenning, nærmere bestemt 35-40V per modul. Modulene seriekobles så i strenger, med maks 24 moduler per streng. Maksimal spenning til vekselretteren er per i dag 1000V DC.

I Norge har vi så ren luft og nok regn til at det ikke er behov for mye rengjøring, så et godt regnskyll vasker bort det meste. Det du bør se etter er om det ligger greiner, fugleskit eller annet på panelene. I så fall kan du spyle over for å rengjøre dem.

Det er ikke noe problem å montere solceller på hytta. Det som likevel er viktig å tenke på her, er at vi benytter solcelleanlegg som må være tilkoblet strøm, såkalte GRID-monterte anlegg. Det vil si at solcelleanlegget må leveres til en hytte med strøm, og anlegget vil av sikkerhetsmessige grunner ikke fungere dersom strømmen går.

Det er ikke noe problem å montere solceller på en båt. Det som likevel er viktig å tenke på her, er at vi benytter solcelleanlegg som må være tilkoblet strøm, såkalte GRID-monterte anlegg. Det vil si at solcelleanlegget må leveres til en båt med strøm, og anlegget vil av sikkerhetsmessige grunner ikke fungere dersom strømmen går.

Det er ikke noe problem å montere solceller på en campingvogn. Det som likevel er viktig å tenke på her, er at vi benytter solcelleanlegg som må være tilkoblet strøm, såkalte GRID-monterte anlegg. Det vil si at solcelleanlegget må leveres til en campingvogn med strøm, og anlegget vil av sikkerhetsmessige grunner ikke fungere dersom strømmen går.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle